ANA FAALİYET KONUSU

İnşaat Faaliyetleri
KOCA Grup, 1981 yılından beri Türkiye ve Orta Doğu Bölgesinde faal olarak bir çok inşaat projesini başarı ile tamamlanmıştır.Bunlardan bazıları şunlardır:

- Hafriyat işleri ve Zemin İyileştirme
- Ağır yapılar
- Madencilik ve derin maden kuyusu inşaatları
- Altyapı işleri
- Deniz ve kıyı yapıları
- Prekast yapı elemanlarının imalat ve kurulumu
- Endüstriyel ve ticari binalar


KOCA Grup, madencilik ve derin maden kuyusu inşaatları yapımı ve tasarımı konularında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu yapıların tasarımları, deprem karşısındaki davranışlarını incelemek için simüle edilir. Beton karışımı, en olumsuz çevre koşulları dikkate alınarak, özel mineral katkısıyla, sülfata dayanıklı ve yüksek performanslı olarak -Avrupa standartları gereği- 100 yıldan uzun süreli bir kullanım ömrüne göre dizayn edilir. Patentli bir teknoloji olan jet grout işlemi, zemin iyileştirmesi için olduğu gibi sismik direnci artırmak için de kullanılmaktadır. Hidrolik kaldırma sistemleri, beton kalıbını ve çalışma platformunu hareket ettirmek için kullanılmaktadır.

KOCA Grup, kuru havuz, gemi kızağı, su alma yapısı, dengeleme havuzu, demir yolu alt geçidi gibi özel tasarım ve ileri düzey mühendislik çözümleri gerektiren karmaşık altyapı inşaat işlerinin yanı sıra yerinde dökme ve prekast derin kuyu elemanları, jet grout, fore kazık, susuzlaştırma, keson daldırma gibi yeraltı projelerinde de faal durumdadır.

KOCA Grup, oto yollar, köprüler, alt geçitler ve ilgili tesisleri, enerji santralleri, boru hatları, içme ve atık su projelerinin tasarım ve inşasıyla ilgilenmektedir.

KOCA Grup, söz konusu projeler için kendi tecrübelerine ilave olarak, alanlarında tecrübe sahibi çözüm ortağı şirketler ile işbirliği yaparak, yüksek nitelikli mühendislik hizmetleri, proje danışmanlığı ve inşaat işlerinin de yer aldığı geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Koca Grup, yüksek teknik kapasitesi ve yeterliliği ile, müşterilerine anahtar teslim mühendislik, taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini sunmaktadır.

Binalar
KOCA Grup, çimento esaslı yapı malzemeleri üreticisi olmanın verdiği avantajla; kendisi tarafından imal edilmiş prekast yapı elemanları kullanarak büyük miktarda fabrika ve ticari binalar inşa etmiştir. Bu bakımdan, son 25 yıl içerisinde tamamlanmış farklı özelliklerdeki binaların toplam yüzey alanı 300.000 m2 yi aşmıştır.

Endüstriyel Tesisler
KOCA Grup, çimento, hazır beton, agreaga, kum, kuru karışım ürünler gibi inşaat sektörüyle ilgili üretim tesislerinin yanı sıra farklı tipte çelik, prefabrik betonarme tesisler ve bu tesisler için gerekli stok sahaları, silolar, mekanik ve elektrik işlerinin tamamını dizayn etmiş, kurmuş ve işletmesini yürütmüştür.

KOCA Grup, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, farklı kapasitelerde endüstriyel tesisin dizaynı, imalatı, anahtar teslim inşaatı ve devreye alınmasını gerçekleştirmektedir.Bu tesislerden bazıları şunlardır:

- Çimento öğütme ve hazırlama tesisleri
- Kireç fabrikası
- Alçı fabrikası
- Agrega (agrega, çimento, kireç, alçı, v.s.) yükleme ve depolama tesisleri
- Maden çıkarma ve işleme tesisi: (feldispat, kuvars) kırma, öğütme, eleme, flotasyon

İnşaat Malzemeleri Üretimi
Hazır Beton Karışımları
KOCA Grup, hazır beton karışımı sektörünün öncülerindendir. Şirket 190 MPA gibi bir değerle “dünyanın en yüksek dayanımlı betonu” rekorunu elinde bulundurmaktadır.

KOCA Grup, İstanbul bölgesi başta olmak üzere, birkaç milyon metre küpten daha fazla beton, çeşitli prekast yapı elemanları ve taşocağı mamullerinin imalatını yapmıştır.

Çimento
KOCA Grup, normal ve yüksek performanslı çimento öğütme tesislerinin sahipliğini ve işletmeciliğini yapmıştır. Sektörün farklı amaçlarını karşılamak üzere, tamamıyla bilgisayar otomasyonlu tesisler, en son teknoloji ile tasarlanmış ve kurulmuştur. Portland çimentosunun yanı sıra, klinker ve diğer katkılar da kullanılarak üçlü karışım çimentoları üretilmiştir.

Şirket tarafından geliştirilen yüksek performanslı çimento teknolojisinin bir sonucu olarak, yüksek kuvvet değeri ve daha kısa kalıp sürelerine ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılmak üzere, dayanım değeri PC 82.5’e eşit olan özel çimento üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Agregalar ve Madenler
KOCA Grup Türkiye’nin Marmara Bölge’sinde çeşitli maden ocakları işletmiştir. Bu ocaklardan, agrega, tüf, kum, kalsit, dolomit ve alçı taşı sağlanmaktadır.

Katkı Maddeleri ve Kuru Karışım Ürünleri
KOCA Grup kimyasal ve mineral katkı maddelerinin yanı sıra kuru karışım ürünlerinin imalatçısı olmuştur. Bu ürünler uzun yıllar boyunca elde edilmiş olan tecrübenin yardımı ile sözkonusu malzeme özelliklerinin geliştirilmesi için formüle edilmişlerdir. Çeşitli prekast beton elemanlar, yüksek performanslı beton kullanılarak fabrikamızda üretilmektedir.

KOCA Grup, her çeşit çimento esaslı inşaat ürünleri hakkında uzmanlaşmış personele sahiptir.