HSE & QA / QC

HSE Yönetimi

KOCA Grup’un Sağlık, Güvenlik ve Çevre’ye olan yüksek duyarlılığı, gerçekleştirilen tüm projelerdeki birincil önceliğinin sıfır kaza hedefi olarak belirlenmesine neden olmuştur. Dünya çapındaki projelerinin geliştirme, planlama, ihale, inşa ve tamamlama kademelerinin her biri süresince sıfır kaza hedefi desteklenmektedir. Üst yönetiminden işçisine kadar şirket organizasyonunun tüm birimleri, bu hedefi başarmaya kendilerini adamışlardır.

-Sorumluluğumuz altındaki herhangi bir projeyi, şirket politikalarımız, İSG yönetim rehberliği ve belirlenen hedefler doğrultusunda nasıl gerçekleştirmemiz gerektiği hakkında genel bir bakış ortaya koyar.
-Kollektif sorumluluklarımızı ve İSG yönetimine bağlı birimin görev tanımlamasını yapar.
-Güvenlikte süreklilik ve yeterliliği temin eden İSG yönetimi süreci kurallarının ana özelliklerini tanımlar.
-Güvenli olmayan çalışma koşullarını nasıl düzelteceğimizi açıklar ya da işlerimizin güvenlikli olarak tamamlanması için gerekli olan risk değerlendirmelerini yapar.
-İSG yönetim sisteminin nasıl kayıt altına alınacağı hakkında detaylı bilgi verir. Bu sayede hatalardan ders alarak gelişim kaydedebiliriz.
-Projeler ile ilgili çevresel riskleri ve bunları nasıl kontrol edeceğimizi açıklar.

Proje HSE Politikası

Sağlık ve Güvenlik Politikası
KOCA Grup, faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek muhtemel mesleki hastalıklara ve kazalara karşı personel, taşeron ve kamu güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak bu standartları muhafaza etmeyi hedeflemektedir.

Çevre Politikası
KOCA Grup, kirliliği önleyerek ve çalışma esnasındaki çevresel performansını sürekli iyileştirmeye çalışarak, faaliyetlerinin çevresel etkilerini minimize etmeyi hedefler.

Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi Sistemi, hızlı karar almayı ve uygulamayı mümkün kılan dokümantasyon tasarımının yapılması ile kurulur. Bu sistem, farklı yapı ve teknik gerekliliğe sahip tüm projelerde başarı ile uygulanmaya müsait olarak dizayn edilmiştir.

Projelerde tanımlanan kalite kontrol planı, tedarik, hizmet ve dizayn, inşa, test ve bakım operasyonlarını içermekte ve alt yüklenicilerin faaliyetlerini de kapsamaktadır.

Programın amacı, her bir sözleşmede veya ihalede belirlenen ihtiyaçlara ve bunların şartnamelerine uygunluk sağlayarak tam bir işveren memnuniyeti sağlamaktır.

Aşağıdaki temel insiyatifler Kalite Yönetiminin anahtar unsurlarıdır:

-Müşterilerin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, gereklilikleri karşılamak ve bu beklentileri karşılamak için en iyisini yapmak.
-Dengeli bir anlayış ve amaç birliği oluşturarak KOCA Grup çalışanlarının şirket hedeflerine ulaşmaya dâhil olacağı bir çalışma ortamı yaratmak.
-KOCA Grup’un tüm çalışanları şirket organizasyonun en değerli varlığı olmakla birlikte onların eksiksiz anlayışı ve bağlılığı, şirketin kalite kazanımlarına öncülük etmektedir.
-İstenilen sonuca daha etkin bir şekilde ulaşmak için faaliyetlerin ve ilgili kaynakların yönetimi bütün bir süreç halinde yapılır.
-Şirket hissedarlarının karşılıklı fayda ilişkilerini de içine alan daimi şirket hedefi, şirket performansının sürekli olarak geliştirilmesidir.