ENTEGRE POLİTİKASI

Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;


•Faaliyetlerimizde iş sağlığı-güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
•Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye karşı saygılı olmayı,
•Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
•Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
•Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
•Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
•Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
•Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
•Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
•Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

Ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.