LİSANSLAR ve SERTİFİKALAR

Subenko. Altyapı Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi 1. ve 2. sorumluluk seviyelerinde bina, yapı projelendirme ve inşaası işleri ve bu işler için gerekli mühendislik ölçümlerini yapma yetkilerini içeren özel bir izne sahiptir.

ISO Sertifikaları

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; KOCA Grup’un kalite yönetimini güvence altına alan, gelişimini sürekli kılan önemli bir gereçtir.

ISO 14001:2004 Çevre Koruma Yönetimi, KOCA Grup faaliyetlerinin, ürünlerinin ya da hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemek, bu etkileri kontrol altına almak ve çevresel performansının devamlılığını geliştirmek, sistematik olarak çevresel hedefleri yerine getirmek, bahsedilen tüm bu maddeleri başarmak ve başarıldığını göstermek için kullanılır.

ISO 18001:2007 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetimi, KOCA Grup’a güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı hazırlayarak sağlık ve güvenlik risklerinin devamlı olarak belirlenmesini, kaza risklerinin azaltılmasını, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Sertifikasyon kuruluşu olan Alberk QA Technic Ltd (DGA Almanya ile birlikte), bahsedilen sertifikaların devamlılığı ve geçerliliği için periyodik denetimler yapmaktadır).

Patentler