YÖNETİM

KOCA Grup şirket yönetimini, profesyonel yöneticiler ve hisse sahipleri oluşmaktadır. Tüm direktörler yüksek kaliteye sahip olup çeşitli deniz aşırı ülkelerde geniş tecrübe kazanmış bireylerdir. Bu bağlamda, kendilerinin ana ofisten çeşitli ülkelerdeki projelere kadar oldukça dikkate değer katkı ve destekleri olmaktadır. Deniz aşırı projeler, üst yönetimce belirlenmiş olan şirket politikaları ve organizasyon şeması çerçevesinde kaliteli personel tarafından yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları
KOCA Grup bünyesinde farklı disiplinlerden çeşitli mühendisler ve kendi organizasyonu içerisinde uzmanlaşmış iş gücünü barındırmaktadır. Ayrıca, çeşitli projelerde yapılmış olan ortak girişimler için aynı iş kolunda uzmanlaşmış özel firmalarla iş birliği yapılmaktadır.

Yönetim Grup Organizasyon ŞemasıPolitikalar
KOCA Grup, Türkiye’de ve yurtdışında taahhüt ettiği projelerde ilgili ülkelerin mevzuatları ve yönetim gereklilikleri uyarınca bütün ilgili belgeleri ve kontrol faaliyetlerini kapsayan, sağlık, emniyet ve çevre kılavuzları ile kalite yönetimi kılavuzları geliştirmiştir. Bu kılavuzlara, taahhüt edilen bütün inşaat ve işletme projelerinde uyulmaktadır.

KOCA Grup, teknik yeterliliğini, tamamlanan ve devam eden projelerine adayarak en etkili sonuca ulaşmak için sürekli yenilikçi çözümleri sorgulamakta ve geliştirmektedir.